Italiano
 
Slovenščina

Bando di selezione per "Nonni vigili" PROROGA TERMINI - NUOVA SCADENZA: 30 novembre 2018 -- Javna selekcija za "Dedke redarje" - PODALJŠANJE ZAPADLOSTI - NOVA ZAPADLOST: 30. november 2018

venerdì, 16 novembre 2018

Bando di selezione per "Nonni vigili" - servizio di vigilanza davanti alle scuole del Comune di S.Dorligo della Valle - Dolina -- anno scolastico 2018/2019
Javna selekcija za "Dedke redarje" - služba za nadzor blizu šol v Občini Dolina -- šolsko leto 2018/2019

 

PROROGA TERMINI - NUOVA SCADENZA: 30 novembre 2018 - PODALJŠANJE ZAPADLOSTI - NOVA ZAPADLOST: 30. november 2018

 

link alla pagina -- poveyava na stran