Italian
 
Slovensko

CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) - ELEKTRONSKA OSEBNA IZKAZNICA (CIE)

venerdì, 28 settembre 2018

Dal mese di ottobre 2018 il Comune di San Dorligo della Valle – Dolina sarà abilitato
al rilascio delle nuove Carte d’Identità Elettroniche (CIE).

Da tale data non verranno più rilasciati documenti cartacei, salvo casi eccezionali,
motivati e documentati.

L’orario di apertura al pubblico per il rilascio delle C.I.E. sarà il seguente;
LUNEDÌ e MERCOLEDÌ 9:00 – 13:00; 14:30 – 16:30
(dalle 13:00 alle 14:30 solo su appuntamento)

- link alla pagina -

 

Od oktobra 2018 dalje bo Občina Dolina usposobljena za izdajo nove elektronske osebne
izkaznice.

Od tega dne dalje ne bo več mogoče izdajati papirnatih dokumentov, razen v redkih in
ustrezno utemeljenih primerih.

Uradne ure urada za izdajo elektronske osebne izkaznice bodo
ob PONEDELJKIH in SREDAH od 9.00 do 13.00 in od 14.30 do 16.30
(od 13.00 do 14.30 samo po naročilu)

- povezava na stran -