Italiano
 
Slovenščina

RACCOLTA DIFFERENZIATA - LOČENO ZBIRANJE

giovedì, 28 dicembre 2017


La raccolta differenziata di carta e cartone prevista per la giornata di martedì 2 gennaio a Francovez ed Aquilinia verrà anticipata per motivi tecnici a sabato 30 dicembre per entrambe le frazioni interessate. Grazie per la comprensione e la collaborazione.

Ločeno zbiranje papirja in lepenke, ki je bilo na programu v torek 2. januarja v Frankovcu in Žavljah, bo zaradi tehničnih težav opravljeno v soboto 30. decembra v obeh zaselkih. Hvala za razumevanje in sodelovanje.