Italiano
 
Slovenščina

PROROGA PER LA RICHIESTA DI RINNOVO DEL BONUS SOCIALE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (SGATE) - PODALJŠANJE ROKA ZA PREDLOŽITEV PROŠENJ ZA OBNOVO SOCIALNIH OLAJŠAV ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE IN NARAVNEGA PLINA (SGATE)

mercoledì, 13 dicembre 2017

Si informa che con la Delibera 94/2017 l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico ha disposto che i termini ultimi per la presentazione delle domande di rinnovo dei bonus in scadenza al 31 gennaio e al 28 Febbraio 2018,  previsti rispettivamente per il 31 Dicembre 2017 e per il 31 gennaio 2018, sono prorogati al 28 Febbraio 2018.

Obveščamo, da odločba ŠT.94/2017 Organa za električno energijo, gas in hidrološki sistem “AEEGSI”, določa, da bo zadnji termin za predložitev prošenj za obnovo tistih socialnih olajšav citiranih v naslovu, ki zapadejo 31. januarja oziroma 28. februarja 2018, za katere naj bi bil rok po predpisih predložitve prošenj 31. december 2017 in 31. januar 2018, predložen na 28. februar 2018.