Italiano
 
Slovenščina

Area tecnica e del territorio - Oddelek za tehnične storitve in prostor

lunedì, 04 settembre 2017

Variante di livello comunale n° 31 allo Strumento Urbanistico ai sensi dell’art. 9 della L.R. 21/2015.

link alla pagina


Varianta urbanističnega instrumenta na občinski ravni št. 31 v skladu z 9. členom DZ 21/2015.

povezava na stran