Italiano
 
Slovenščina

PIANO ANNUALE TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A.S. 2017-2018 -- LETNI NAČRT SLUŽBE ŠOLSKEGA AVTOBUSA ZA Š.L. 2017-2018

giovedì, 31 agosto 2017

Pubblicato il piano annuale trasporto scolastico comunale a.s. 2017-2018

ADOZIONE PIANO ANNUALE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A.S. 2017/2018

Copia dell'attestazione del pagamento della retta per la fruizione del servizio dovrà essere presentata all'Ufficio Istruzione e servizi scolastici (anche tramite mail) entro venerdì 8 settembre 2017.
I pagamenti potranno essere effettuati sul c/c bancario IBAN IT23 U 08928 36491 010000026589, ovvero presso la tesoreria comunale – Credito Cooperativo del Carso - Filiale di Dolina, Zona Artigianale 507/13.

Il servizio di trasporto scolastico comunale per l'anno scolastico 2017-2018 sarà attivo dal giorno di lunedì 18 settembre, con l'avvio dell'orario definitivo di tutti i plessi scolastici del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina.

link alla pagina con il piano

----

Objavljen letni načrt službe šolskega avtobusa za š.l. 2017-2018

ODOBRITEV LETNEGA NAČRTA OBČINSKE SLUŽBE ŠOLSKEGA PREVOZA ZA Š.L. 2017/2018

Kopijo potrdila o plačilu pristojbine za koristenje storitve je treba predstaviti na  Urad za izobraževanje in šolske storitve (tudi po e-pošti), do petka 8. septembra 2017.
Plačilo se opravi na bančni tekoči račun IBAN IT23 U 08928 36491 010000026589, oziroma na blagajni občinske zakladnice pri Zadružni kraški banki – Podružnica Dolina, Obrtna cona 507/13.

Storitev šolskega prevoza za šolsko leto 2017-2018 se bo pričela s pondedeljekom 18. septembra, z uvedbo dokončnega urnika na vseh šolah občine Dolina.

povezava na stran z načrtom