Italiano
 
Slovenščina

INNALZAMENTO SOGLIA ISEE PER L’ACCESSO AL BONUS SOCIALE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (SGATE) - ZVIŠANJE MEJE ISEE ZA DODELITEV SOCIALNIH OLAJŠAV ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE IN NARAVNEGA PLINA (SGATE)

venerdì, 20 gennaio 2017

Si informa che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29/12/2016, a partire dal 1 gennaio 2017, il valore ISEE (di cui all'articolo 2 comma 4 del Decreto Interministeriale del 28 Dicembre 2007) per l'accesso al bonus è stato aggiornato a. € 8.107,50. Resta invariato il requisito di accesso per le famiglie numerose (ISEE non superiore a € 20.000).

Obveščamo, da je odločba ŠT.26/12/2016 Ministrstva za Ekonomski Razvoj, od 1. Januarja 2017, zvišala znesek količnika ekvivalentnega ekonomskega stanja “ISEE”- (glej člen 2 pododstavek 4 Interministerialnega odloka dne 28. decembra 2007) za dodelitev socialnih olajšav za dobavo električne energije in naravnega plina “SGATE” na € 8.107,50. Ostane pa nespremenjen znesek za dostop številčnih družin (znesek količnika ekvivalentnega ekonomskega stanja “ISEE” mora biti nižji od € 20.000).