Italian
 
Slovensko

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZ. DELLA CORRUZIONE E TRASP. -- JAVNO OBVESTILO ZA ODPRTI POSTOPEK ZA POSVETOVANJE ZA POSODOBITEV TRILETNEGA NAČRTA ZA PREPREČ. KORUPCIJE IN ZA TRANSP.

petek, 29 januar 2021

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA PTPCT 2021-2023

JAVNO OBVESTILO ZA ODPRTI POSTOPEK ZA POSVETOVANJE ZA POSODOBITEV TRILETNEGA NAČRTA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN ZA TRANSPARENTNOST PTPCT 2021-2023

 

Le proposte dovranno pervenire entro -- Predlogi morajo prispeti do: 10/02/2021

 

Avviso -- Obvestilo

 

Modulo per la presentazione delle considerazioni e/o proposte
Obrazec za predstavitev pripomb in/ali predlogov

 

Link alla pagina con il piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2020-2020 e i piani precedenti
Link na stran s Triletnim načrtom za preprečevanje korupcije in za transparentnost (PTPC) za triletje 2020-2020 in s prejšnjimi načrti