Italian
 
Slovensko

Chiusura dello sportello Punto Unico di Accesso per gli anziani / Zaprtje enotnega okenca za nudenje storitev starejšim občanom

sreda, 11 marec 2020

 

 

Considerato il DPCM del 09/03/2020, al fine di adottare ogni misura utile a ridurre il rischio di contagio, si informa la cittadinanza che l'Ambito Carso Giuliano e il Distretto Sanitario sospendono a titolo cautelativo l'attività congiunta del Punto Unico d'Accesso per gli anziani (PUA) di Muggia e San Dorligo della Valle /Dolina a partire dal 11/03/2020 e fino a data da destinarsi.

In sostituzione dell'attività del PUA è possibile rivolgersi ai seguenti numeri: 040-3360435, 040-3360302, 040-3360444, oppure per informazioni sanitarie

-al Distretto 3 (S.S. Anziani e Residenze) tel. 040-3995900 o 040-3995829 da lun. a ven. ore 9-11;

-al Distretto 1 (S.S. Anziani e Residenze) tel. 040-3997808 da lun. a ven. ore 8.30-10.30.

 

=====oOo=====

 

Ob upoštevanju OPMS z dne 09.03.2020, z namenom, da se uvede vse možne ukrepe za zajezitev nevarnosti okužbe, obveščamo občane, da Julijsko kraško Območje in Zdravstveni Okraj iz previdnostnih razlogov prekinjajo skupno dejavnost Enotnega okenca za storitve starejšim občanom (PUA) v Miljah in v Dolini od dne 11.03.2020 do nedoločenega datuma.

Za potrebe vezane na Enotno okence za storitve starejšim občanom, se lahko pokliče na sledeče telefonske številke: 040-3360435, 040-3360302, 040-3360444, ali za informacije zdravniške narave,

- na Okraj 3 (Soc. Služba za Ostarele in domovi) tel. 040-3995900 ali 040-3995829 od ponedeljka do petka 9-11;

- na Okraj 1 (Soc. Služba za Ostarele in domovi) tel. 040-3997808 od ponedeljka do petka 8.30-10.30.