Italian
 
Slovensko

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” CON CONOSCENZA LINGUA SLOVENA -- JAVNI NATEČAJ NA PODLAGI IZPITOV IN NASLOVOV ZA KRITJE ENEGA MESTA AGENTA LOKALNE POLICIJE Z ZNANJEM SLOVENSKEGA JEZIKA

sreda, 08 januar 2020

 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Agente di Polizia locale” con conoscenza lingua slovena, categoria PLA, posizione economica PLA1, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Javni natečaj na podlagi izpitov in naslovov za kritje enega (1) mesta policista lokalne policije z znanjem slovenskega jezika, PLA kategorije, plačilni razred PLA1, za zaposlitev s pogodbo na nedoločen čas in s polnim delovnim časom. 

 

Scadenza presentazione domande: trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami”

Zapadlost za predstavitev vlog: trideset dni, ki se jih začenja šteti od naslednjega dne od objave izvlečka natečajnega razpisa v Uradnem listu Republike Italije – 4. posebna serija »Natečaji in izpiti«

 

link alla pagina - povezava na stran