Italian
 
Slovensko

ESUMAZIONE SALME CIMITERI COMUNALI/ PREKOP TRUPEL NA OBČINSKIH POKOPALIŠČIH

ponedeljek, 02 september 2019

Il Sindaco del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina avvisa i concessionari delle tombe, che non hanno provveduto o hanno provveduto parzialmente al pagamento delle aree cimiteriali in concessione per gli anni 2014-2015, che a partire da lunedì 3 febbraio 2020 si procederà all’esumazione coattiva delle salme; all’ingresso dei rispettivi cimiteri e sul sito ufficiale del Comune verrà pubblicato l’elenco delle tombe oggetto d’intervento.

Si comunica, inoltre, che a breve verranno inviati i bollettini di pagamento relativi al rinnovo delle concessioni per gli anni 2016-2017-2018, con possibilità di pagamento in un’unica soluzione oppure in tre rate.

 

= = = = =

 

Župan Občine Dolina obvešča koncesionarje grobov, ki niso plačali pokopališke pristojbine za koncesijo grobov za leti 2014 in 2015 ali so poravnali plačilo le delno, da bo od ponedeljka, 3. februarja 2020, dalje potekal prekop trupel po službeni dolžnosti; ob vhodu posameznega pokopališča in na občinski spletni strani bo objavljen seznam grobov, ki bodo prekopani.

Sporočamo tudi, da bodo uporabniki v kratkem prejeli položnice za plačilo podaljšanj koncesij za grobove za leta 2016, 2017 in 2018 in da jih bo mogoče poravnati v enem samem plačilu ali pa v treh obrokih.