Italian
 
Slovensko

SGATE -- BONUS SOCIALE IDRICO - SOCIALNI BONUS ZA VODO

ponedeljek, 02 julij 2018

Dal 1 luglio 2018 chi ha i requisiti per richiedere il bonus elettrico e/o gas potrà’ richiedere anche il bonus per la fornitura idrica.

più informazioni


Od 1. julija 2018, kdor ima pogoje za predložitev prošnje za bonus za elektriko in/ali plin, bo lahko zaprosil tudi za bonus za dobavo vode.

več informacij