Italian
 
Slovensko

MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO -- AKTIVNI UKREP PODPORE NIZKIM DOHODKOM

torek, 27 oktober 2015


Regolamento per l'attuazione della misura attiva di sostegno al reddito (Decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 0216/Pres)


Si comunica che dal giorno 22 ottobre 2015 è possibile presentare domanda per la misura attiva di sostegno al reddito.
Si ricorda che la domanda può essere presentata soltanto dai nuclei che, oltre agli altri requisiti previsti dal Regolamento, siano in possesso di un’attestazione ISEE 2015 uguale o inferiore a € 6.000.


In allegato le informazioni e la modulistica:

 

Misura attiva di sostegno al reddito

Regolamento

Allegato A - Misura attiva di sostegno al reddito (tabella)

Allegato B - Domanda di misura attiva di sostegno al reddito

Domanda - Dichiarazione sostituiva di certificazione e/o notorietàPravilnik za izvajanje aktivnega ukrepa podpore nizkim dohodkom (Odlok Predsednika Dežele št. 0216/Pres. z dne 15. Oktobra 2015)

Obveščamo, da je možno od 22. oktobra 2015 dalje predložiti prošnjo za aktivni ukrep podpore nizkim dohodkom.
Prošnjo lahko predložijo le družine, ki poleg pogojev predvidenih po pravilniku, imajo tudi potrdilo ISEE 2015 z zneskom, ki je enak ali nižji od 6.000 €.


Priložene so informacije in obrazci:

 

Aktivni ukrep podpore nizkih dohodkom

Pravilnik

Priloga A - Aktivni ukrep podpore nizkim dohodkom (tabela)

Priloga B - Vloga za aktivni ukrep podpore nizkim dohodkom

Vloga - Nadomestna izjava dokazilnih listin