Slovensko
  • Bagnoli - Boljunec
    Bagnoli - Boljunec
  • Santa Maria in Siaris - Sv. Marija na Pečeh
    Santa Maria in Siaris - Sv. Marija na Pečeh
  • Dolina - verso il mare - pogled do morja
    Dolina - verso il mare - pogled do morja
Piano Regolatore Generale
Izračun IUC 2016 (IMU, TASI, ...)
Izračun IUC 2016

Dogodki

« December - 2019 »
Ne Po To Sr če Pe So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  


ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI ON LINE – PRIJAVE ZA ŠOLSKE STORITVE PO SPLETU

Iscrizione servizi scolastici on line – Prijave za šolske storitve po spletu

ISTRUZIONI - NAVODILA

 


Dogodki

no news in this list.

Obvestila

torek, 28 januar 2020

Avviso Pubblico di Procedura aperta alla consultazione / Javni razpis z odprtim postopkom posvetovanja

per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – PTPCT 2020-2022 / za posodobitev Triletnega Načrta za preprečevanje korupcije in za Prozornost – PTPCT 2020-2022[more]

petek, 17 januar 2020

DAL 1. FEBBRAIO AL 2 MARZO 2020 - APERTE LE ISCRIZIONI AI NIDI D'INFANZIA - A.S. 2020-2021 -- OD 1. FEBUARRJA DO 2. MARCA 2020 - ODPRTA VPISOVANJA V OTROŠKE JASLI - Š.L. 2020-2021

  ISCRIZIONI AI NIDI D'INFANZIA – A.S. 2020-2021   Dal 1° febbraio al 2 marzo 2020 entro le ore 16:45 si può presentare domanda di accoglimento. Ai fini dell’ottenimento di un punteggio utile per l’inserimento in...[more]

sreda, 08 januar 2020

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” CON CONOSCENZA LINGUA SLOVENA -- JAVNI NATEČAJ NA PODLAGI IZPITOV IN NASLOVOV ZA KRITJE ENEGA MESTA AGENTA LOKALNE POLICIJE Z ZNANJEM SLOVENSKEGA JEZIKA

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Agente di Polizia locale” con conoscenza lingua slovena, categoria PLA, posizione economica PLA1, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e...[more]

sreda, 11 december 2019

AVVISO OBBLIGO DI ISTRUZIONE - OBVESTILO O OBVEZNOSTI ŠOLANJA

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ŠOLSKO LETO 2020/2021[more]

petek, 04 oktober 2019

TRASPORTO SCOLASTICO 2019-2020 - ORARI SCUOLABUS POMERIDIANI, PERCORSO SCUOLA-CASA -- ŠOLSKI PREVOZ 2019/2020 - URNIKI ŠOLSKEGA AVTOBUSA NA POPOLDANSKI PROGI ŠOLA-DOM

AVVISO – OBVESTILO    TRASPORTO SCOLASTICO – ŠOLSKI PREVOZ 2019/2020 ORARI SCUOLABUS POMERIDIANI, PERCORSO SCUOLA-CASA URNIKI ŠOLSKEGA AVTOBUSA NA POPOLDANSKI PROGI ŠOLA-DOM   Lunedì 1°pomeriggio -...[more]

ponedeljek, 02 september 2019

ESUMAZIONE SALME CIMITERI COMUNALI/ PREKOP TRUPEL NA OBČINSKIH POKOPALIŠČIH

Pagamento concessioni/ Plačilo koncesij[more]

Obvestila smetarske službe

no news in this list.

Sporočila Socialne službe Območja 1.3

sreda, 12 februar 2020

Chiusura sportello Interventi di sostegno al reddito dal 12/02/2020 -- Zaprtje okenca Storitev za denarno podporo od 12/02/2020

SI INFORMA L’UTENZA CHE LO SPORTELLO “INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO” PRESSO LA SEDE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA E’ SOSPESO DALLA DATA DI MERCOLEDÌ 12/02/2020 PER MOTIVI D’UFFICIO. OBVEŠČAMO STRANKE, DA BO OKENCE...[more]

nedelja, 12 januar 2020

AGGIORNAMENTO DELLA SOGLIA ISEE PER ACCESSO AI BONUS SOCIALI (SGATE) -- POSODOBITEV PRAGA ISEE ZA KORISTENJE UGODNOSTI NA SOCIALNEM PODROČJU (SGATE)

A V V I S O   AGGIORNAMENTO DELLA SOGLIA ISEE PER ACCESSO AI BONUS SOCIALI (SGATE)   Si informa l’utenza che   con riferimento alla Delibera ARERA 499/2019/R/com del 3 dicembre 2019 "Aggiornamento del...[more]

ponedeljek, 02 julij 2018

SGATE -- BONUS SOCIALE IDRICO - SOCIALNI BONUS ZA VODO

Dal 1 luglio 2018 chi ha i requisiti per richiedere il bonus elettrico e/o gas potrà’ richiedere anche il bonus per la fornitura idrica. più informazioni Od 1. julija 2018, kdor ima pogoje za predložitev prošnje za bonus za...[more]

torek, 27 oktober 2015

MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO -- AKTIVNI UKREP PODPORE NIZKIM DOHODKOM

Regolamento per l'attuazione della misura attiva di sostegno al reddito (Decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 0216/Pres) -- Pravilnik za izvajanje aktivnega ukrepa podpore nizkim dohodkom (Odlok Predsednika...[more]

Tiskovna sporočila

no news in this list.

Obvestila drugih ustanov

sreda, 15 januar 2020

Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana - pubblico avviso di vendita n. 1 realità immobiliare

Il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana, ente pubblico economico, con delibera n. 02dd. 10.01.2020, ha deciso di porre in vendita n. 1 realità immobiliare, come descritta negli allegati pubblicati. [more]