Slovensko

Telefon in elektronska pošta

Telefonska centrala: 0408329111

 

Glavni naslov elektronske pošte: segreteria-tajnistvo@sandorligo-dolina.it

 

Glavna overovljena elektronska pošta (PEC): comune-obcina.sandorligodellavalle-dolina@certgov.fvg.it

Druge telefonske številke in naslovi elektronske pošte

Urad/Služba Telefon Naslov elektronske pošte
Ammrete - Mreža 0408329270 ammrete-mreza@sandorligo-dolina.it
Anagrafe - Anagrafski Urad 0408329223 anagrafe-anagrafski.urad@sandorligo-dolina.it
Appalti - Zakupi 0408329243 appalti-zakupi@sandorligo-dolina.it
Commercio - Trgovina 0408329282 commercio-trgovina@sandorligo-dolina.it
Cultura - Kultura 0408329232 cultura-kultura@sandorligo-dolina.it
Giunta - Odbor 0408329245 giunta-odbor@sandorligo-dolina.it
Lavori Pubblici - Javna Dela 0408329232 llpp-javna.dela@sandorligo-dolina.it
Messi Comunali - Občinski Sli 0408329224-225-226 messi.comunali-obcinski.sli@sandorligo-dolina.it
Personale - Osebje 0408329242 personale-osebje@sandorligo-dolina.it
Polizia Locale - Krajevna Policija 0408329290 polizia.locale-krajevna.policija@sandorligo-dolina.it
Protocollo - Protokol 0408329224-225-226 segreteria-tajnistvo@sandorligo-dolina.it
Ragioneria - Knjigovodstvo 0408329262 ragioneria-knjigovodstvo@sandorligo-dolina.it
Riserva Valrosandra - Glinščica 0408329237 riserva.valrosandra-glinscica@sandorligo-dolina.it
Rappresentaza Sindacale Unitaria - Enotno Sindikanlo Predstavništvo 0408329270 rsu-esp@sandorligo-dolina.it
Scuole - Šolstvo 0408329281 scuole-solstvo@sandorligo-dolina.it
Segretario - Tajnik 0408329251 segretario-tajnik@sandorligo-dolina.it
Segreteria - Tajništvo 0408329242 Utilizzare la mail principale - Uporabite glavni naslov elektronske pošte
Servizi Esterni - Zunanje Sluzbe 0408329238 servizi-sluzbe@sandorligo-dolina.it
Sindaco - Zupan 0408329245 sindaco-zupan@sandorligo-dolina.it
Tributi-Davki 0408329211 tributi-davki@sandorligo-dolina.it
Urbanistica - Urbanistika 0408329234 urbanistica-urbanistika@sandorligo-dolina.it
Vicesegretario - Podtajnik 0408329251 vicesegretario-podtajnik@sandorligo-dolina.it
Ass-Odb Čuk 0408329241 ass-odb.cuk@sandorligo-dolina.it
Ass-Odb Crevatin 0408329240 ass-odb.crevatin@sandorligo-dolina.it
Ass-Odb Žerjal 0408329254 ass-odb.zerjal@sandorligo-dolina.it
Ass-Odb Rustia 0408329252 ass-odb.rustia@sandorligo-dolina.it